ŘÍDÍCÍ TÝM

vedoucí projektu:

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

zástupce vedoucího projektu: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

zástupce vedoucího projektu:

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

zástupce za LF HK:

Ing. Věra Tlapáková

zástupce za FaF HK:

Ing. Lenka Vlčková

REALIZAČNÍ TÝM

vedoucí manažer projektu:

Ing. Pavel Růžička


finanční manažer projektu:

Ing. Pavel Karásek
administrátor projektu: Aneta Pazderková

nástupce vedoucího manažera projektu:

Mgr. Petra Kubizňáková

nástupce administrátora projektu:

Bc. Jiří Matoušek

UDRŽITELNOST

udržitelnost projektu:

Ing. Eva Macourková