DODAVATELÉ

Technický dozor investora a koordinátor BOZP:

Ekologický rozvoj a výstavba  s.r.o. 

Zhotovitel stavby:

Metrostav a.s. & Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Aktivní prvky STK, optická trasa:

AG COM, a.s.

AV technika:

AV Media, a.s.

Příjezdová komunikace:

Stavo & Sachs Kukleny, s.r.o.

Interiér:

MERCI, s.r.o., Mias OC s.r.o.

Přístrojové vybavení:

MERCI, s.r.o., BioTech a.s., Shimadzu Handels GmbH, Baria, s.r.o., Animalab, s.r.o., Fitsport - komplex, s.r.o.