MILNÍKY PROJEKTU

06.10.2015 Slavnostní otevření
01.10.2015 Ukončení 1. etapy výstavby Kampusu
30.09.2015 Předání hotové stavby
14.09.2015 Kolaudační souhlas s užíváním stavby
22.08.2015 Dokončení předání přístrojového vybavení
04.08.2015 Předání AV techniky
31.07.2015 Předání Interiérů
29.06.2015 Předání Aktivních prvků STK
23.05.2015 Předání Interiérů - Laboratorní nábytek
30.04.2015 Předání Příjezdové komunikace
28.04.2015 Kolaudační souhlas - příjezdová komunikace 
29.04.2014 Kolaudační souhlas - kanalizace, vodovod
30.11.2013 Splnění 3. milníku dle Smlouvy o dílo
28.06.2013 Splnění 2. milníku dle Smlouvy o dílo
28.03.2013 Splnění 1. milníku dle Smlouvy o dílo
23.10.2012 Poklepání základního kamene
20.09.2012 Předání staveniště
07.09.2012 Podpis smlouvy o dílo se stavební firmou