VÝUKOVÉ A VÝZKUMNÉ CENTRUM UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ


Dne 30. 6. 2011 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Josef Dobeš, Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu pod názvem „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové“. Cílem projektu bylo vybudování první budovy budoucího kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Univerzita získala celkem 6 832 m2 nově vybudovaných užitných ploch pro pedagogickou a výzkumnou činnost. Nové prostory rozšířily stávající, které již nestačí současným požadavkům na výuku, vědu a výzkum jak svojí velikostí, tak i požadavky na technické zázemí. Záměrem univerzity bylo realizací projektu zvýšit kvalitu studia i výzkumu na všech jejich úrovních a zajistit maximální propojení výsledků své činnosti s podniky aplikační sféry.

Realizace projektu proběhla od července 2011 do září 2015.


Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan LF v Hradci Králové