FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK Z EFRR A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 398 105 629,- Kč, z toho 338 389 784,65 je čerpáno z Evropského fondu pro regionální rozvoj - EFRR (85%) a 59 715 844,35 Kč ze Státního rozpočtu České Republiky (15%).