MEPHARED

Kampus UK v Hradci Králové

Společný projekt Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy s názvem „Vzdělávací a výzkumné centrum MEPHARED Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ vznikl na základě rozhodnutím UK řešit tíživou prostorovou situaci a nevyhovující zázemí řady fakult UK.

Dlouhodobým cílem Lékařské fakulty (LF) i Farmaceutické fakulty (FaF) vytvořit organizačně i prostorově funkční propojení pracovišť obou fakult mezi sebou se současným napojením na prostory Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN) v jedné lokalitě. Tím získat prostředí pro kvalitnější výuku, vědu a výzkum a s tím související propojení teorie s praxí.

Prvním stavebně-investičním krokem k zatraktivnění a zkvalitnění výukové a výzkumné činnosti fakult byla výstavba Výukového centra LF HK v areálu FN HK otevřené v roce 2005. Druhým významným krokem pak výstavba první budovy budoucího kampusu s názvem Mephared 1 financovaného z OP VaVpI, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0152) otevřené v roce 2015. Mephared 1 byl od samého počátku deklarován jako pouze 1. fáze budování Vzdělávacího a výzkumného centra Mephared Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Vizualizace Vzdělávací a výzkumné centrum MEPHARED Univerzity Karlovy v Hradci Králové pro cca 3 600 studentů Lékařské a Farmaceutické fakulty (Mephared 2)

Má-li Univerzita Karlova přispět prostřednictvím svých dvou fakult ke zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků jak pro všechny druhy zdravotní péče, tak pro výzkum a vývoj v oblasti lékařství, farmacie a dalších biomedicínských věd, je nezbytné dostavět Vzdělávací a výzkumné centrum MEPHARED Univerzity Karlovy v Hradci Králové pro cca 3 600 studentů Lékařské a Farmaceutické fakulty (Mephared 2).


Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU