MEPHARED

MEPHARED 2

Zprávy


MEPHARED 2 zařazen mezi 10 strategických projektů ČR

30. 1. 2020

Projekt „Vzdělávací a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED 2)“ byl posouzením předložené projektové fiše dne 29. listopadu 2019 zařazen mezi 10 strategických projektů ČR, a to uzavřením projednávání bodu tzv. pre-screeningu státních strategických projektů Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).
Více informací →


Vizualizace budoucí podoby Kampusu

11. 9. 2019

Na konci srpna 2019 byl dokončen návrh studie dalších budov vzdělávacího a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Prohlédněte si video →


Návrh studie hotov

2. 9. 2019

Dne 30. 8. 2019 architektonická kancelář Bogle Architects s.r.o. předala fakultám návrh studie, čímž byla dokončena Výkonová fáze I.


Představení investičního záměru městu Hradec Králové

23. 5. 2019

Investiční záměr Kampusu byl dne 23.5.2019 představen na Výboru města Hradec Králové pro územní plánování, rozvoj a investice města. Bude se jednat v nejbližších pěti letech o největší investici UK v regionech. Představena byla i dopravní simulace budoucího napojení Kampusu na ul. Zborovská.


Podání projektových záměrů na MŠMT

2. 4. 2019

Farmaceutická fakulta a Lékařská fakulta podaly na konci března prostřednictvím svého rektorátu žádost o finanční podporu MŠMT na Výstavbu centrální budovy Kampusu a přihlášku do Pre-screeningu strategických projektů ČR nad 1 mld. Kč na dostavbu Vzdělávacího a výzkumného centra, které se budou ucházet o finanční podporu z budoucích operačních programů EU 2021+.


Další pozemky pro vybudování Kampusu

20. 3. 2019

Zastupitelé města Hradec Králové schválili dne 12. 3. 2019 na svém 5. zasedání směnu části pozemku č. 725/127 a č. 725/128 k.ú. Nový Hradec Králové za stávající pozemek UK č. 730/2 k.ú. Nový Hradec Králové. Díky této směně vznikne pro další rozvoj Kampusu ucelené území. Jedná se o pozemky, které se podařilo městu odkoupit v listopadu 2018 od soukromého vlastníka.


Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU