MEPHARED

MEPHARED 2

Zprávy


Veřejná zakázka na TDS – MEPHARED 2

11. 10. 2021

Zadávací řízení veřejné zakázky: Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové bylo zrušeno a veřejná zakázka byla vyhlášena znovu s termínem podání žádostí o účast do 1.11.2021 do 10:00 hodin. Zakázka je viditelná na profilu zadavatele pod tímto odkazem: https://zakazky.cuni.cz/contract_display_5147.html.Podána žádost o stavební povolení projektu MEPHARED 2

8. 9. 2021

Dne 8. 9. 2021 byla podána žádost o stavební povolení projektu MEPHARED 2 na Stavební úřad v Hradci Králové.Byla podána žádost o národní dotaci

19. 7. 2021

Dne 19. 7. 2021 byla podána žádost o národní dotaci na Centrální budovu kampusu z programu MŠMT 133 240 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol.Projekt MEPHARED 2 byl zařazen do Národního plánu obnovy

24. 6. 2021

Projekt MEPHARED 2 byl zařazen do Národního plánu obnovy, který byl schválen Vládou ČR dne 17.5.2021 a je momentálně schvalován EK v Bruselu.Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové realizuje předběžnou tržní konzultaci (PTK) k veřejné zakázce „Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“

17. 5. 2021

Informace o předběžné tržní konzultaci včetně výzvy k účasti v ní jsou k dispozici na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.cuni.cz/vz00004049.

Registrace k PTK bude umožněna do 24. 5. 2021, a to prostřednictvím registračního formuláře dostupného na adrese https://www.click4survey.cz/s4/43651/cdb74b6d.Projekt dostavby kampusu MEPHARED 2 získal pravomocné územní rozhodnutí a je opět blíže k realizaci

13. 4. 2021

Důležitý milník dostavby kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové byl dosažen dne 13. 3. 2021, kdy nabyla právní moci změna územního rozhodnutí pro MEPHARED 2. Projekt tak učinil další krok směrem k realizaci. V současné době je připravována Žádost o dotaci na Centrální budovu Kampusu (děkanáty obou fakult a další podpůrné provozy) v rámci Výzvy MŠMT 133 241. Výstavba budovy fakult (hlavní část kampusu) se uchází o podporu z Národního plánu obnovy. Dokončení Kampusu se předpokládá v roce 2026.Zjišťovací řízení KÚ Královéhradeckého kraje ukončeno

20. 8. 2020

U projektového záměru „Kampus UK v Hradci Králové – II. etapa – MEPHARED II“ bylo dne 25. 7. 2020 ukončeno zjišťovací řízení KÚ Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Pravomocné rozhodnutí KÚ KHK konstatuje, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle zákona EIA.MEPHARED 2 zařazen mezi 10 strategických projektů ČR

30. 1. 2020

Projekt „Vzdělávací a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED 2)“ byl posouzením předložené projektové fiše dne 29. listopadu 2019 zařazen mezi 10 strategických projektů ČR, a to uzavřením projednávání bodu tzv. pre-screeningu státních strategických projektů Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).
Více informací →Vizualizace budoucí podoby Kampusu

11. 9. 2019

Na konci srpna 2019 byl dokončen návrh studie dalších budov vzdělávacího a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Prohlédněte si video →Návrh studie hotov

2. 9. 2019

Dne 30. 8. 2019 architektonická kancelář Bogle Architects s.r.o. předala fakultám návrh studie, čímž byla dokončena Výkonová fáze I.Představení investičního záměru městu Hradec Králové

23. 5. 2019

Investiční záměr Kampusu byl dne 23.5.2019 představen na Výboru města Hradec Králové pro územní plánování, rozvoj a investice města. Bude se jednat v nejbližších pěti letech o největší investici UK v regionech. Představena byla i dopravní simulace budoucího napojení Kampusu na ul. Zborovská.Podání projektových záměrů na MŠMT

2. 4. 2019

Farmaceutická fakulta a Lékařská fakulta podaly na konci března prostřednictvím svého rektorátu žádost o finanční podporu MŠMT na Výstavbu centrální budovy Kampusu a přihlášku do Pre-screeningu strategických projektů ČR nad 1 mld. Kč na dostavbu Vzdělávacího a výzkumného centra, které se budou ucházet o finanční podporu z budoucích operačních programů EU 2021+.Další pozemky pro vybudování Kampusu

20. 3. 2019

Zastupitelé města Hradec Králové schválili dne 12. 3. 2019 na svém 5. zasedání směnu části pozemku č. 725/127 a č. 725/128 k.ú. Nový Hradec Králové za stávající pozemek UK č. 730/2 k.ú. Nový Hradec Králové. Díky této směně vznikne pro další rozvoj Kampusu ucelené území. Jedná se o pozemky, které se podařilo městu odkoupit v listopadu 2018 od soukromého vlastníka.Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU