MEPHARED

MEPHARED 1

 

MEPHARED 1 - realizace 2011-2015

Od července 2011 do září 2015 byl realizován projekt výstavby první budovy budoucího kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové pod názvem „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ – MEPHARED. Záměrem univerzity bylo realizací projektu zvýšit kvalitu studia i výzkumu na všech jejich úrovních a zajistit maximální propojení výsledků své činnosti s aplikační sférou.

Předmětem projektu MEPHARED byla výstavba prvního objektu určeného pro výuku a výzkumné aktivity celkem čtyř ústavů a kateder Lékařské a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, jež pociťovaly současný stav nejtíživěji a které se do nového objektu přesunuly. Univerzita získala celkem 6832 m2 nově vybudovaných užitných ploch pro pedagogickou a výzkumnou činnost. Nové prostory rozšířily stávající, které již nestačí současným požadavkům na výuku, vědu a výzkum jak svojí velikostí, tak i požadavky na technické zázemí.

První objekt pro výuku a výzkumné aktivity První budova kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Výstavbou v těsném sousedství Fakultní nemocnice a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany dochází přímému propojení výuky a výzkumu, propojení teorie s praxí a hlavně ke zkvalitnění doktorských i magisterských studijních programů.

Pokračováním v realizaci společného kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové pro Lékařskou a Farmaceutickou fakultu je projekt MEPHARED 2.

Projekt MEPHARED 1 byl financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

EU


Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU