MEPHARED

MEPHARED 2

Dotace

2023

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

  • Dne 7. 8. 2023 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy potvrzeno, že 4. 8. 2023 Ministerstvo financí ČR odsouhlasilo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „UK – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK“ v rámci Výzvy č. 2 MŠMT, programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. Akce je registrována pod identifikačním číslem 133D241000017.

2022

Registrace akce v rámci Výzvy č. 2 MŠMT

  • 7. 9. 2022 byla MŠMT schválena a následně 15. 9. 2022 MF ČR odsouhlasena Registrace akce „UK – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK“ v rámci Výzvy č. 2 MŠMT, programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. Akce je v informačním systému EDS registrována pod identifikačním číslem 133D241000017.

2021

Byla podána žádost o dotaci na výstavbu Centrální budovy kampusu z programu MŠMT 133 240

Projekt MEPHARED 2 byl zařazen do Národního plánu obnovy.

2019

Tým projektu MEPHARED 2 vypracoval na počátku roku 2019 dvě projektové fiše (ČR a EU) za účelem:

  • přihlášení projektu MEPHARED 2 do programu MŠMT 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol za účelem financování výstavby centrální budovy kampusu;

  • zařazení projektu MEPHARED 2 do pre-screeningu strategických projektů pro jejich budoucí financování z prostředků operačního programu Evropské unie (2021–2027).

2017

Projekt MEPHARED 2 byl zařazen do OP VVV (nakonec nevyužito).


Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU