MEPHARED

MEPHARED 2

Dotace

Vláda České republiky vzala dne 10. dubna 2017 na vědomí materiál „Informace o strategických projektech vyjednávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“. MŠMT v něm deklaruje svůj záměr začít s Evropskou komisí vyjednávat o dvou tzv. velkých projektech, které by mohly být podpořeny z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jako velké jsou označovány projekty, jejichž celkové způsobilé náklady přesahují částku 50 mil. EUR, čímž dle nařízení Evropské unie podléhají zvláštnímu režimu schvalování.

Jedním z těchto dvou projektů je MEPHARED 2, který má za cíl dokončení společného kampusu Farmaceutické a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Realizační tým programu MEPHARED 2 vypracoval na počátku roku 2019 dvě projektové fiše (ČR a EU) za účelem:

  • přihlášení projektu MEPHARED 2 do programu MŠMT 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol za účelem financování výstavby centrální budovy kampusu;
  • zařazení projektu MEPHARED 2 do pre-screeningu strategických projektů pro jejich budoucí financování z prostředků operačního programu Evropské unie (2021–2027).

Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU