MEPHARED

MEPHARED 2

Dotace

2021

Byla podána žádost o dotaci na výstavbu Centrální budovy kampusu z programu MŠMT 133 240

Projekt MEPHARED 2 byl zařazen do Národního plánu obnovy.

2019

Tým projektu MEPHARED 2 vypracoval na počátku roku 2019 dvě projektové fiše (ČR a EU) za účelem:

  • přihlášení projektu MEPHARED 2 do programu MŠMT 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol za účelem financování výstavby centrální budovy kampusu;

  • zařazení projektu MEPHARED 2 do pre-screeningu strategických projektů pro jejich budoucí financování z prostředků operačního programu Evropské unie (2021–2027).

2017

Projekt MEPHARED 2 byl zařazen do OP VVV (nakonec nevyužito).


Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU