MEPHARED

MEPHARED 2

Výběrová řízení

Farmaceutická fakulta z pověření Univerzity Karlovy vyhlásila na podzim 2017 výběrové řízení na služby v nadlimitním režimu zadávané v otevřeném řízení - “Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II”.

Vzhledem k tomu, že se jeden z uchazečů odvolal k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, bylo možné uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem až 2. 8. 2018.

Zakázka zahrnuje všechny výkonové fáze nezbytné před zahájením stavby, a to:

 • Výkonová fáze I.
  Návrh/studie Stavby MEPHARED 2 (DNS)
 • Výkonová fáze II.
  Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) a obstarání pravomocného územního rozhodnutí
 • Výkonová fáze III.
  Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a obstarání pravomocného stavebního povolení
 • Výkonová fáze IV.
  Dokumentace pro provádění Stavby MEPHARED 2 (DPS) a dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby MEPHARED 2 (DVZ)
 • Výkonová fáze V.
  Projektová dokumentace interiérů (PDI) – atypického anebo typového mobiliáře
 • Výkonová fáze VI.
  Součinnost při výběru zhotovitele Stavby MEPHARED 2
 • Výkonová fáze VII.
  Autorský dozor a dohled při provádění Stavby MEPHARED 2 a uvedení Stavby MEPHARED 2 do provozu a užívání.

V současné době je realizována Výkonová fáze I, ve které projektanti pracují na návrhu studie na základě kompletního Zadání Mephared II.


Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU