MEPHARED

MEPHARED 2

Výběrová řízení

2022

Příprava výběrového řízení na Generálního dodavatele stavby

2021

Výběrové řízení na Technický dozor stavebníka MEPHARED 2.

2020

Výběrové řízení na Právní služby pro projekt MEPHARED 2.

2017

Výběrové řízení na Projektovou dokumentaci pro projekt MEPHARED II.


Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU