Veřejná zakázka na TDS – MEPHARED 2

Zadávací řízení veřejné zakázky: Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové bylo zrušeno a veřejná zakázka byla vyhlášena znovu s termínem podání žádostí o účast do 1.11.2021 do 10:00 hodin.


Podána žádost o stavební povolení projektu MEPHARED 2

Dne 8. 9. 2021 byla podána žádost o stavební povolení projektu MEPHARED 2 na Stavební úřad v Hradci Králové.


Byla podána žádost o národní dotaci

Dne 19. 7. 2021 byla podána žádost o národní dotaci na Centrální budovu kampusu z programu MŠMT 133 240 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol.


Projekt MEPHARED 2 byl zařazen do Národního plánu obnovy

Projekt MEPHARED 2 byl zařazen do Národního plánu obnovy, který byl schválen Vládou ČR dne 17.5.2021 a je momentálně schvalován EK v Bruselu.


Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové realizuje předběžnou tržní konzultaci (PTK) k veřejné zakázce „Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“.


Projekt dostavby kampusu MEPHARED 2 získal pravomocné územní rozhodnutí a je opět blíže k realizaci

Důležitý milník dostavby kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové byl dosažen dne 13. 3. 2021.Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU