Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“ byla prodloužena

Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“ byla prodloužena. Nový termín pro podání nabídek je uveřejněn na profilu zadavatele.


Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“

Dne 6. 10. 2022 byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“. Zároveň byla uveřejněna zadávací dokumentace na profilu zadavatele (odkaz na zakázku: https://zakazky.cuni.cz/contract_display_6321.html). Lhůta podání nabídek je stanovena do 12. 11. 2022 do 12:00 hod.


Odsouhlasena Registrace akce „UK – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK“ v rámci Výzvy č. 2 MŠMT

Dne 7. 9. 2022 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválena a následně 15. 9. 2022 Ministerstvem financí ČR odsouhlasena Registrace akce „UK – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK“ v rámci Výzvy č. 2 MŠMT, programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. Akce je v informačním systému EDS registrována pod identifikačním číslem 133D241000017


Technický dozor stavby MEPHARED 2

Dne 20. 7. 2022 byla uzavřena smlouva s firmou JE Group s.r.o., která bude vykonávat technický dozor stavby MEPHARED 2.


Dostavba hradeckého kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy již získala všechna stavební povolení

V dubnu 2022 byl dosažen důležitý milník dlouhé roky připravované dostavby Kampusu Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (projekt MEPHARED 2), neboť dne 13. dubna nabylo právní moci poslední stavební povolení pro jeho dokončení. Projekt tak učinil významný krok směrem k realizaci. V současnosti předpokládáme, že v létě bude vypsána veřejná zakázka na dodavatele stavby. Půjde-li vše dobře, výstavba bude moci být zahájena na začátku roku 2023. Dokončení výstavby Kampusu se předpokládá v roce 2026.


Jednání o projektu MEPHARED 2 s poslanci a senátory

Děkan Farmaceutické fakulty UK doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. a děkan Lékařské fakulty UK prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. na jednání pořádaném 28. 2. 2022 informovali zúčastněné poslankyně, poslance a senátory Parlamentu České republiky zvolené za Královéhradecký kraj o současném stavu příprav výstavby kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – MEPHARED 2.


Veřejná zakázka na TDS – MEPHARED 2

Zadávací řízení veřejné zakázky: Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové bylo zrušeno a veřejná zakázka byla vyhlášena znovu s termínem podání žádostí o účast do 1.11.2021 do 10:00 hodin.


Podána žádost o stavební povolení projektu MEPHARED 2

Dne 8. 9. 2021 byla podána žádost o stavební povolení projektu MEPHARED 2 na Stavební úřad v Hradci Králové.


Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU