Technický dozor stavby MEPHARED 2

Dne 20. 7. 2022 byla uzavřena smlouva s firmou JE Group s.r.o., která bude vykonávat technický dozor stavby MEPHARED 2.


Dostavba hradeckého kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy již získala všechna stavební povolení

V dubnu 2022 byl dosažen důležitý milník dlouhé roky připravované dostavby Kampusu Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (projekt MEPHARED 2), neboť dne 13. dubna nabylo právní moci poslední stavební povolení pro jeho dokončení. Projekt tak učinil významný krok směrem k realizaci. V současnosti předpokládáme, že v létě bude vypsána veřejná zakázka na dodavatele stavby. Půjde-li vše dobře, výstavba bude moci být zahájena na začátku roku 2023. Dokončení výstavby Kampusu se předpokládá v roce 2026.


Jednání o projektu MEPHARED 2 s poslanci a senátory

Děkan Farmaceutické fakulty UK doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. a děkan Lékařské fakulty UK prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. na jednání pořádaném 28. 2. 2022 informovali zúčastněné poslankyně, poslance a senátory Parlamentu České republiky zvolené za Královéhradecký kraj o současném stavu příprav výstavby kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – MEPHARED 2.


Veřejná zakázka na TDS – MEPHARED 2

Zadávací řízení veřejné zakázky: Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové bylo zrušeno a veřejná zakázka byla vyhlášena znovu s termínem podání žádostí o účast do 1.11.2021 do 10:00 hodin.


Podána žádost o stavební povolení projektu MEPHARED 2

Dne 8. 9. 2021 byla podána žádost o stavební povolení projektu MEPHARED 2 na Stavební úřad v Hradci Králové.


Byla podána žádost o národní dotaci

Dne 19. 7. 2021 byla podána žádost o národní dotaci na Centrální budovu kampusu z programu MŠMT 133 240 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol.


Projekt MEPHARED 2 byl zařazen do Národního plánu obnovy

Projekt MEPHARED 2 byl zařazen do Národního plánu obnovy, který byl schválen Vládou ČR dne 17.5.2021 a je momentálně schvalován EK v Bruselu.Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU