Předáno staveniště MEPHARED 2

Dne 11. 8. 2023 bylo předáno staveniště „MEPHARED 2“ generálnímu dodavateli stavby, kterým je „Společnost MEPHARED – BAK & SYNER“.


Uzavřena smlouva s vítězným dodavatelem stavby

Vítězem veřejné zakázky „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“ se stala „Společnost MEPHARED – BAK & SYNER“. S vítězným dodavatelem stavby byla uzavřena Smlouva o dílo, která nabyla účinnosti dne 9. 8. 2023.


Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Dne 7. 8. 2023 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy potvrzeno schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „UK – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK“ v rámci Výzvy č. 2 MŠMT, programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. Akce je registrována pod identifikačním číslem 133D241000017.


Skončila lhůta pro podávání nabídek na veřejnou zakázku „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“

Dne 16. 3. 2023 skončila lhůta pro podávání nabídek na veřejnou zakázku „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“ a následně bylo zahájeno posuzování jednotlivých nabídek.


Projektová dokumentace interiérů MEPHARED 2

Dne 7. 3. 2023 byla od firmy Bogle Architects s.r.o. převzata Projektová dokumentace interiérů MEPHARED 2. Tím byla ukončena výkonová fáze V.


Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“ byla prodloužena

Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“ byla prodloužena. Nový termín pro podání nabídek je uveřejněn na profilu zadavatele.


Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“

Dne 6. 10. 2022 byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“. Zároveň byla uveřejněna zadávací dokumentace na profilu zadavatele (odkaz na zakázku: https://zakazky.cuni.cz/contract_display_6321.html). Lhůta podání nabídek je stanovena do 12. 11. 2022 do 12:00 hod.


Odsouhlasena Registrace akce „UK – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK“ v rámci Výzvy č. 2 MŠMT

Dne 7. 9. 2022 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválena a následně 15. 9. 2022 Ministerstvem financí ČR odsouhlasena Registrace akce „UK – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK“ v rámci Výzvy č. 2 MŠMT, programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. Akce je v informačním systému EDS registrována pod identifikačním číslem 133D241000017Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU