MEPHARED

MEPHARED 2

Na stavbu Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové bude dovezen unikátní jeřáb z Dortmundu

21. 11. 2023

Stavba Kampusu Univerzity Karlovy, kam po dokončení přesídlí podstatná část provozů Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, rychle pokračuje.  Dokončeno je budování pilotového založení obou budov. Jsou vyvrtány dvě třetiny ze 122 geotermálních vrtů, které umožní kampus v zimě vytápět a v létě chladit, momentálně probíhá jejich horizontální propojování.

Stavba Kampusu Univerzity Karlovy je jednou z největších nejen v Královéhradeckém kraji, ale i v rámci České republiky. V průběhu prosince 2023 proto bude na staveništi před Fakultní nemocnicí postavena šestice věžových jeřábů. Množství přepravovaného stavebního materiálu a plánovaná hmotnost jednotlivých stavebních prvků si vyžádala dovezení tří speciálních jeřábů z evropské flotily koncernu WOLFFKRAN.

Kromě nasazení tří jeřábů, které jsou v běžné nabídce, tak byly na tuto stavbu dovezeny z Vídně dva jeřáby WOLFF 6531.12cross o maximální nosnosti 12 tun a z Dortmundu jeřáb WOLFF 7532.16cross s maximální nosností 16,5 tuny a délkou výložníku 75 metrů. Takto velké jeřáby jsou na stavbách v České republice k vidění jen výjimečně.

Zapojení tak velkého množství jeřábů je možné díky vstřícnému přístupu Letecké záchranné služby Hradec Králové. Po dohodě s Úřadem pro civilní letectví byl uzavřen náletový koridor vrtulníku na heliport ve Fakultní nemocnici vedoucí přes staveniště kampusu, aby nemohlo dojít ke kolizi s jeřáby.

Text a foto: Ing. Veronika Mikešová, MBA


Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU