MEPHARED

MEPHARED 2

Kampus UK v Hradci Králové - budoucí podoba

Na konci srpna 2019 byl dokončen návrh studie dalších budov vzdělávacího a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Jedná se o návrh centrální budovy kampusu, ve které budou sídlit děkanáty Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, a propojená budova pro výuku a výzkum obou fakult s názvem MEPHARED 2. Kromě výukových a výzkumných prostor pro jednotlivé fakulty zde vzniknou i prostory sdílené oběma fakultami pro rozvoj další výzkumné činnosti.

Zde naleznete všechny galerie k projektu MEPHARED 2.


Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU